Sản Phẩm Mới

Quảng Cáo


Bộ Công an chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Công văn chỉ đạo: Để từng bước cải cách thủ tục hành chính, tránh gây phiền nhiễu cho các doanh nghiệp nhập khẩu, đơn vị sản xuất phương tiện phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo quy định mỗi phương tiện phòng cháy và chữa cháy chỉ phải kiểm định một lần.

Và để kiểm soát chặt chẽ chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy, thực hiện các yêu cầu nghiêm ngặt về quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu hoặc sản xuất trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường, Bộ Công an đề nghị cơ quan Cảnh sát PCCC được giao thẩm quyền kiểm định phương tiện PCCC được quy định tại Mục 5 Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 thực hiện như sau:

1. Tất cả các phương tiện PCCC theo danh mục quy định của pháp luật, nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam hoặc lần đầu sản xuất tại Việt Nam phải được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định sản phẩm mẫu. Kết quả kiểm định mẫu là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất các sản phẩm kế tiếp hoặc nhập khẩu các lô sản phẩm, đồng thời làm cơ sở để cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền tổ chức kiểm định trước khi lưu thông ra thị trường.

2. Cơ quan Cảnh sát PCCC được giao thẩm quyền kiểm định chỉ thực hiện việc kiểm định và dán tem kiểm định đối với các phương tiện PCCC do đơn vị đầu mối nhập khẩu từ nước ngoài hoặc sản xuất trong nước chứ không thực hiện kiểm định cho các đơn vị đã mua lại các sản phẩm từ đơn vị nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước. Việc xác định đơn vị đầu mối nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước dựa trên giấy chứng nhận xuất xứ hoặc xuất xưởng của các phương tiện PCCC.

3. Thời gian triển khai thực hiện kể từ ngày 20/5/2016.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an thông báo để các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Go Top
Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap foamposites, cheap jordan 12, Canada Goose sale, Retro jordans for sale, Cheap foamposites for sale, Cheap air jordans for sale, Retro jordans for sale, Cheap foamposites for sale, Cheap jordans 11s, Retro jordans for sale,